Graving og massetransport

Vi har utstyr til å utføre alle typer oppdrag innen graving og massetransport. Graving og planering av tomter og veger, kloakk og strøm, steinmuring og transport av jord, stein, grus m.m. Har også sertifisert personell for trafikkdirigering.

Kontakt med andre håndverkere kan videreformidles som en totalentreprise.