Om oss

Grunnarbeider, graving - og transport, entreprenørvirksomhet, servicevirksomhet overfor hytteeiere og salg av varer og tjenester.

Kontat oss:
Knut Strand, 909 44 627